facebook twitter

Economie in Sri Lanka in opmars!

Betrekkingen Nederland – Sri Lanka

Nederland en Sri Lanka onderhouden goede betrekkingen met elkaar. Sri Lanka is op cultureel gebied een prioriteitsland voor Nederland, omdat op het eiland veel Hollandse forten, kerken en huizen uit de VOC-tijd staan.

 

Politieke betrekkingen

  • De eerste contacten met Sri Lanka dateren van 400 jaar geleden. Sinds 1951 zijn er diplomatieke betrekkingen. Sri Lanka is na beëindiging van bijna 30 jaar intern conflict in 2009 aan een opmars begonnen, vooral in economisch opzicht. De betrekkingen tussen Nederland en Sri Lanka zijn hierdoor verschoven van een traditionele ontwikkelingsrelatie, naar een meer gelijkwaardige bilaterale relatie met focus op economische belangenbehartiging, cultureel erfgoed en consulaire zaken. De ontwikkelingssamenwerkings-relatie is in 2010 afgebouwd na het bereiken van de midden-inkomen-status. Momenteel zijn nog veel Nederlandse NGO’s actief in Sri Lanka.
  • Nederland zet als lid van de Europese Unie en de Verenigde Naties vraagtekens bij de omstandigheden waaronder de burgeroorlog in 2009 tot een eind kwam. Mogelijk zijn er oorlogsmisdaden gepleegd, maar dit werd nooit duidelijk. De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft een onderzoek ingesteld dat in het najaar van 2015 gepresenteerd wordt. De nieuwe regering van Sri Lanka, die sinds januari 2015 aan de macht is, heeft aangegeven een eigen onderzoek in te stellen. Nederland heeft tot 2012 via de ambassade jarenlang programma’s georganiseerd ter verbetering van de mensenrechtensituatie in het land. Sri Lanka stond vanaf 2012 niet meer op de landenlijst voor het Mensenrechtenfonds.

Economische betrekkingen

  • De Sri Lankaanse economie groeit snel. Er liggen voor Nederlandse bedrijven veel kansen in de sectoren water en watermanagement, gezondheidszorg, landbouw, tuinbouw, transport en logistiek, en energie.
  • De handel tussen Nederland en Sri Lanka neemt toe. Nederland importeert uit Sri Lanka voornamelijk textiel, rubberproducten, thee, vis en onbehandelde tabak. Nederland exporteert vooral voedingsmiddelen, drank, tabak, chemicaliën, farmaceutische producten, machines en landbouwproducten.
  • Nederland stimuleert de economische ontwikkeling van Sri Lanka. Er staan daarvoor een aantal programma’s open. Bijvoorbeeld het Private Sector Investeringsprogramma (PSI), een subsidie waarmee de Rijksoverheid innovatieve investeringsprojecten in opkomende markten steunt. Een ander voorbeeld is het Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO), een subsidie waarmee de ontwikkeling van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden wordt gestimuleerd.
  • Voor actuele informatie over economische betrekkingen en handelsbetrekkingen met Sri Lanka kunt u terecht op de website van Agentschap NL.

Culturele betrekkingen

  • Nederland geeft prioriteit aan Sri Lanka als het gaat om internationale culturele betrekkingen, omdat Nederland en Sri Lanka veel cultureel erfgoed delen. De contacten tussen Nederland en Sri Lanka dateren uit de periode van 1658 tot 1796. Nederland voerde via de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het gezag in Ceylon, het huidige Sri Lanka. Een groot aantal Hollandse forten, kerken en huizen en resten van een kanalenstelsel op het eiland dateren uit die tijd.
  • Het erfgoedprogramma is een middel voor publieke diplomatie, de promotie van Nederland. Ook helpt het programma om lokale kennis en capaciteit op cultureel gebied te ontwikkelen en verschaft het economische impulsen aan de culturele sector in Sri Lanka.
  • Voor actuele informatie over culturele betrekkingen en met Sri Lanka kunt u terecht op de website van website van SICA.

Bron

jun 14, 2015 | Gepost door: in Laatste Nieuws