facebook twitter

Over Ons

Wat doen wij?

ACNS Projecthulp verleent financiële, materiële, medische en sociale hulp aan kinderen in Sri Lanka door middel van structurele, kleinschalige en duurzame projecten, waardoor de kinderen op termijn (financieel) onafhankelijk kunnen worden. Want dit is wat we willen bereiken: de allerarmste kinderen in Sri Lanka een toekomstperspectief bieden met behoud van eigen identiteit.

home1 - Over ons   resultaten2000-2012 - Over ons

Groepen kinderen

ACNS Projecthulp verleent uitsluitend hulp aan groepen kinderen die onder toezicht staan, bijvoorbeeld van een school, tehuis of andere maatschappelijke organisatie. Wij denken dat door deze aanpak de hulp efficiënter kan worden gegeven. Echter ook thuiswonende kinderen worden niet vergeten, enerzijds omdat de arme kinderen vaak onder de paraplu van een of andere organisatie vallen, anderzijds door onze pre-school projecten (bouw en exploitatie van kleuterscholen).

watdoenwij_kinderen - Over ons

Structureel

ACNS Projecthulp kiest voor projecten die een structurele verbetering betekenen in de leefsituatie van groepen arme kinderen. Structureel, omdat we vinden dat niet alleen die kinderen die op dat moment in die gemeenschap verblijven geholpen kunnen worden, maar ook die na hen komen. Een voorbeeld van structurele hulp is de bouw, maar vooral de inrichting en exploitatie van kleuterscholen. Doordat kleuters dit onderwijs kunnen genieten, is de kans groter dat zij daarna het basisonderwijs bezoeken, en vervolgens hun eigen keuzes kunnen maken.

Kleinschalig

ACNS Projecthulp kiest voor kleinschaligheid, waardoor projecten op betrekkelijk korte termijn uitgevoerd kunnen worden, zodat er snel resultaten geboekt worden. We ervaren dat kleinschalige projecten daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de positie van kansarme kinderen. Een voorwaarde voor de projecten die we in Sri Lanka uitvoeren is dat de lokale bevolking behoefte heeft aan de voorzieningen, en dus na realisatie deze ook zelf exploiteert, eventueel met hulp van een lokale organisatie.

Duurzaam

Alle partijen hebben er belang bij dat de voorziening over een langere tijd in stand kan worden gehouden, vooral ook omdat we veel aandacht, tijd en energie besteden aan het opzetten en in stand houden van de organisatie rondom een school of tehuis. Op termijn levert dit meer resultaat en continuïteit.

Geen “strijkstok”

ACNS Projecthulp is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent minimale administratie-, bestuurs- en beheerskosten. Dat we daarin slagen, bewijst wel de verklaring van geen bezwaar van het CBF.

Hier kunt u het beloningsbeleid downloaden: Beloningsbeleid Bestuur ACNS Projecthulp 2016

Algemeen Nut Beogende Instelling

De belastingdienst heeft ACNS- Projecthulp aangemerkt als ANBI instelling. Het RSIN nummer is: 8003.03.933

Alle giften zijn welkom, want er is nog veel geld nodig om projecten te realiseren.

Uw bijdrage kunt u overmaken op giro NL 61 INGB 004 7126 37 ten name van Stichting ACNS Projecthulp te Westervoort.