facebook twitter

Kleuteronderwijs Sri Lanka

 

“Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties” (Unicef, 2015).

 

U kunt onze visie m.b.t. kleuteronderwijs  lezen in dit pdf over het belang van kleuteronderwijs in Sri Lanka.

 

Het is volgens Unicef van groot belang dat kinderen kleuteronderwijs volgen. Echter overheden in ontwikkelingslanden en de internationale ontwikkelingssamenwerking besteden niet genoeg aandacht aan kleuteronderwijs. Sinds 2000 is het deel van de kleuters en peuters dat naar school gaat in ontwikkelingslanden gestegen van 33% naar 50%. Maar in de armste landen is het aandeel nog steeds laag namelijk ongeveer 20% (Unicef 2015). Kinderen die niet naar school gaan leven volgens Unicef het vaakst in plattelandsdorpen en in arme gezinnen. Miljoenen kansarme en kwetsbare kinderen missen hierdoor essentiële ontwikkelingskansen. In Sri Lanka zijn dat met name de kansarme kinderen in de plattelandsgebieden in het noorden en oosten die zwaar zijn getroffen door de burgeroorlog. War Child (2016) geeft aan: “Many children in the north and east were displaced and lived for years in camps before returning to their original homes after the war ended. Over the years they suffered from isolation and lack of basic services such as housing, health care, and education.  Many children struggled with the loss of family members, family separation and multiple displacements”.

Reden voor ACNS projecthulp om kleuterscholen te bouwen met name in de gebieden die zwaar zijn getroffen door de burgeroorlog.

 

mei 21, 2016 | Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Kleuteronderwijs Sri Lanka