facebook twitter

Microkredieten

 

U kunt een pdf met onze visie over microkrediet openen en lezen  hoe volgens ons de exploitatiekosten (running costs) van pre-schools duurzaam gefinancierd kunnen worden.

De oorspronkelijke opzet van een microkrediet is het verstrekken van een lening aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden om hiermee een eigen bedrijfje te beginnen. Zij kunnen het benodigde geld door het ontbreken van een onderpand of een regelmatig inkomen niet bij een gewone bank lenen. Microkredieten moeten leiden tot zelfontplooiing en verbetering van persoonlijke (financiële) leefsituatie, met name voor vrouwen en de allerarmsten.

Voor ACNS Projecthulp en onze projectpartners in Sri Lanka is er echter nog een tweede reden om het vizier te richten op het microkrediet, namelijk om de exploitatiekosten van de door ons gerealiseerde preschools te financieren.

ACNS Projecthulp heeft inmiddels tientallen schooltjes met een microkrediet kunnen realiseren. Veel gezinnen uit de dorpsgemeenschappen bij de kleuterscholen hebben deelgenomen aan dit microkredietprogramma. Hierdoor hebben ze een start kunnen maken met het genereren van een inkomen.

Het microkredietsysteem wordt onder beheer van de plaatselijke caritas uitgevoerd, inclusief de uitgifte van leningen, toezicht op terugbetalingen en de rapportages. Uiteindelijk zal de lokale gemeenschap dit volledig zelfvoorzienend kunnen overnemen.