4 Pre-Schools in de regio Trincomalee


Begin datum:

Eind datum:

Locatie: Trincomalee, Eastern Province, Sri Lanka

Sponsoren:


Omschrijving

  • Startdatum – januari 2001
  • Einddatum – oktober 2001
  • Locatie – Regio Trincomalee (Gantalawa, Munnampodiveddai, Kiliveddy en Palathadichennai)
  • Contact in Sri Lanka – EHED Trincomalee – Father Soysa

 

ACNS Projecthulp heeft zich in 1997 tegenover Father Soysa, Director EHED Trincomalee, bereid verklaard om middelen te werven voor de bouw van 4 kleuterschooltjes (preschools) in de regio Trincomalee, het noordoosten van Sri Lanka. Op dat moment was nog niet duidelijk op welke manier wij de financiering zouden gaan realiseren, totaal was € 13.613 benodigd.

De aanvraag van Father Soysa, totaal € 13.613 (destijds NLG 30.000), omvatte in volgorde van prioriteit de volgende 4 scholen:

  1. Gantalawa, preschool (her)bouwen vanuit een oud vervallen gebouw.
  2. Munnampodiveddai, nieuwe preschool, er werd al een preschool georganiseerd in het dorp.
  3. Kiliveddy, nieuwe preschool, ook hier werden al kleuters voor een preschool ontvangen, echter zonder locatie, dus waren ze telkens op een andere locatie gehuisvest.
  4. Palathadichennai, nieuwe preschool, in dit dorp moest ook het belang om kinderen naar een preschool te sturen bij de ouders nog duidelijk gemaakt worden. Deze “awareness sessie” was onderdeel van het EHED Project.

Aangezien het preschool-project de grootste aanvraag was in de historie van ACNS Projecthulp, en daarnaast het aantal nieuwe donateurs vanuit ACNS was gestopt, heeft het bestuur besloten om voor dit project buiten de reguliere donateurs fondsen te gaan werven.

In eerste instantie werd een wervingsfolder gemaakt, die door drukkerij Van de Wiel & Smit uit Arnhem in een oplage van 1000 stuks kosteloos werd gedrukt. Deze folder is veelvuldig gebruikt voor de werving van middelen voor dit project, maar ook voor latere preschool projecten.

Op initiatief van Annelies Noordegraaf werd een groots opgezette Sri Lanka week op de Prinsenakker school te Bennekom georganiseerd. In de school was overal informatie over Sri Lanka te vinden, er waren kleine winkeltjes met allerlei spullen uit Sri Lanka, in elke groep werd informatie gegeven over Sri Lanka en tot slot werden diverse voordrachten door Sri Lankaanse vrijwilligers verzorgd. De Sri Lanka week bleek een enorm succes: op het schoolplein werd onder aanwezigheid van de lokale kranten een symbolische cheque overhandigd aan ACNS Projecthulp.

In het voorjaar 1998 organiseerde ook Matty Visser een actie op school in Heerenveen.

In relatief korte tijd was daarmee de eerste preschool gefinancierd. De Gantalawa preschool werd gedoopt als Prinsenakker preschool, waarbij uiteindelijk ook het logo van deze school werd aangebracht.

De resterende projectsom voor de drie resterende preschools is door de stichting NN gefinancierd.

Verslagen Eindrapportage