St. Thomas pre-school – Nachchikudda – Killinochchi – 2016:

Op deze locatie staat een “pre-school”, dat wil zeggen, er staat een noodgebouw waar gedurende een deel van het jaar gebruik van gemaakt kan worden.

In het regenseizoen staat zowel de school als het terrein eromheen volledig blank, dus kan de school niet gebruikt worden.

Tijdens het hete seizoen loopt de temperatuur in het volledig gesloten gebouw van golfplaten op tot waarden boven de 50 ºC, ofwel ook in die periode kan het gebouw niet gebruikt worden voor huisvesting van kleuters

Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van het voorportaal van een nabijgelegen kerk, maar ook dit is enkel een dakconstructie op palen, tijdens regenbuien wordt ’t binnen ook nat.

Onze conclusie was dat kleuters in Nachchikudda het grootste deel van ’t jaar niet kunnen beschikken over een kleuterschool, hier is hulp dringend gewenst.

Deze school wordt gebouwd voor 45 kleuters, deze capaciteit is afgestemd met de lokale gemeenschap.

Kalimagal pre-school in Uddiyarkaddu – 2016:

In Uddiyarkaddu staat een noodgebouw wat een aantal jaren dienst gedaan heeft als kleuterschool. Het betreft een noodgebouw wat direct na terugkomst van de bewoners is gebouwd door het leger. Destijds snel gerealiseerd, met minimale middelen.

Echter, de kwalitatief zwakke constructie is nu niet meer te gebruiken. Het gewicht van het dak (palmbladeren worden zwaar als ze nat worden) heeft de constructie van het gebouw zwaar beschadigd. De kolommen waarop de dakconstructie rust zijn naar buiten gedrukt, waardoor uiteindelijk het dak in elkaar is gezakt. OM veiligheidsreden wordt het gebouw niet meer gebruikt, en wordt de grote groep kleuters (ca. 60) op meerdere plaatsen bij mensen thuis opgevangen voor kleuteronderwijs. Verre van ideaal, en ook lang niet altijd beschikbaar.

Omdat hier geen enkele voorziening aanwezig is om de kleuterschool te huisvesten hebben we deze locatie ook op de prioriteitenlijst geplaatst.

De ouders en bewoners in Uddiyarkaddu zijn de afgelopen jaren zeer betrokken geweest in de totstandkoming maar ook bij het in stand houden van de kleuterschool. Zij zullen ook een belangrijke bijdrage leveren bij de bouw van de nieuwe school, die op hetzelfde terrein gerealiseerd kan worden.

Deze school wordt gebouwd voor 70 kleuters.

Naast de bouw van de kleuterscholen wil de gemeenschap ook graag starten met het systeem voor microkrediet. dit hebben we in deze regio in samenwerking met Caritas ingevoerd. HUDEC Caritas heeft al verkennende gesprekken gevoerd om na te gaan of het systeem hier zal kunnen functioneren en heeft ons een positief advies gegeven. Juist door deze vorm van kleine kapitaalverstrekking kunnen de bewoners kleine activiteiten starten die inkomen generen. Daarmee kunnen ze in hun onderhoud voorzien, maar kunnen ze ook de kleuterleidsters betalen.

De totale projectkosten voor de twee pre-schools is berekend op €46.307,-

Voor meer info zie deze Project aanvraag 2 pre-schools Vanni, v1