Omschrijving

  • Startdatum – 2014
  • Einddatum – 05-02-2015
  • Locatie – Maritenpaddu en Puthukuddiyripu in het Mullaitivu district
  • Contact in Sri Lanka – Caritas Sri Lanka – SEDEC (Social and Economic DEvelopment Centre) en HUDEC-Caritas Vanni (HUman DEvelopment Centre)

 

Bouw van twee preschools in de Vanni-regio in het noorden van Sri Lanka, te weten in

  1. de St. Sebastian preschool-Thagapuram in Maritenpaddu
  2. de Sivasakathy preschool-Thevipuram in Puthukuddiyripu

Bedacht moet worden dat de kinderen zijn getroffen door de burgeroorlog die ruim 25 jaar heeft geduurd. Meerdere keren hebben ze voor het oorlogsgeweld moeten vluchten en met hun ouders in slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen gewoond. Veel kinderen hebben hun ouders of andere naaste familieleden verloren. Grote delen in het noorden van het land zijn verwoest. Door al deze factoren zijn de kinderen behoorlijk getraumatiseerd. Er is alle reden om bezorgd te zijn over hun toekomst.

Het doel van dit project is, naast de bouw van de schooltjes:

  1. Creëren van een veilige omgeving voor de kinderen
  2. Toename van de verantwoordelijkheid en bijdrage van de ouders
  3. Bijbrengen van de normen en waarden van de kinderen
  4. Het voorzien in basiskennis van de kinderen als voorbereiding op het reguliere onderwijs

Phase-VI Report- 2 Pre school construction -2014[1]

Klik hier voor meer informatie: Eindrapport 2 pre-schools Vanni – Adventsactie, v3