Bouw 3 Pre-Schools in Trincomalee


Begin datum:

Eind datum:

Locatie: Trincomalee, Eastern Province, Sri Lanka

Sponsoren:


Omschrijving

  • Startdatum – 1 april 2013
  • Einddatum – 1 november 2013
  • Locatie – Thiriyai, Paddemeadu en Seethanaveli in het Trincomalee district
  • Contact in Sri Lanka – Caritas Sri Lanka – SEDEC (Social and Economic DEvelopment Centre) en EHED Trincomalee

 

Wederopbouw van drie standaard-scholen in de regio Trincomalee voor 77 kinderen, namelijk voor 30 kinderen in Thiriyai, 25 in Paddimeadu en 22 in Seethanaveli.

De kosten van dit project zijn begroot op ruim € 36.000. Daarin is voor elke school een kapitaal opgenomen van € 3.500 per preschool om een microkrediet te verstrekken. Dit krediet is bedoeld om inkomsten te genereren zodat de exploitatiekosten voor de kleuterschool (zoals salaris kleuterleidsters, speel- en leermiddelen,onderhoud gebouw en terrein) door de lokale gemeenschap zelf betaald kunnen worden.

Het doel van dit project is, naast de bouw van de schooltjes:

  1. Creëren van een veilige omgeving voor de kinderen
  2. Toename van de verantwoordelijkheid en bijdrage van de ouders
  3. Bijbrengen van de normen en waarden van de kinderen
  4. Het voorzien in basiskennis van de kinderen als voorbereiding op het reguliere onderwijs (een Millennium Development Goal)

Trinco_rebuild3preschools - bouw 3 preschools in Trincomalee

Voortgangsrapportage 9 september 2013
Eindrapportage 10 maart 2014