Omschrijving

 • Startdatum – 1 augustus 2013
 • Einddatum – 19 november 2014
 • Locatie –
  1. Holy Cross preschool in Jeyapuram (Kilinochchi district)
  2. St. Sebastian’s preschool in Mallavi (Mullaitivu district)
  3. St. Theresa’s preschool in Mulliyawalai (Mullaitivu district)
  4. Our Lady of Fatima’s preschool in Irranaipallai (Mullaitivu district)
  5. St. Jude’s preschool in Selvapuram (Mullaitivu district)
 • Contact in Sri Lanka – Caritas Sri Lanka – SEDEC (Social and Economic DEvelopment Centre) en HUDEC-Caritas Vanni (HUman DEvelopment Centre)

 

Wederopbouw van vijf preschools in de Vanni-regio in het noorden van Sri Lanka, te weten

 1. Een grote school in Selvapuram voor 80 kinderen
 2. Een middelgrote school in Irranaipallai voor 60 kinderen
 3. Drie standaard-scholen, te weten in Mulliyawalai, Jeyapuram en Mallavi

In totaal gaat het om 249 kinderen. Bedacht moet worden dat de kinderen zijn getroffen door de burgeroorlog die ruim 25 jaar heeft geduurd. Meerdere keren hebben ze voor het oorlogsgeweld moeten vluchten en met hun ouders in slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen gewoond. Veel kinderen hebben hun ouders of andere naaste familieleden verloren. Grote delen in het noorden van het land zijn verwoest. Door al deze factoren zijn de kinderen behoorlijk getraumatiseerd. Er is alle reden om bezorgd te zijn over hun toekomst.

De kosten van dit ambitieuze project zijn begroot op ruim € 80.000, waarvan € 22.750 in de vorm van een microkrediet. Dit krediet is bedoeld om inkomsten te genereren zodat de exploitatiekosten voor de kleuterschool (zoals salaris kleuterleidsters, speel- en leermiddelen, onderhoud gebouw en terrein) door de lokale gemeenschap zelf betaald kunnen worden.

Voor de projecten in de Vanni-regio gaat het om drie typen scholen die hieronder in miniatuur zijn weergegeven. Van links naar rechts: standaard, middelgroot en groot. Klik op de afbeelding als u die op groter formaat wilt bekijken.

pre-school_regular - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkredietpre-school_medium - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkredietpre-school_big - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkrediet

Het doel van dit project is, naast de bouw van de schooltjes:

 1. Creëren van een veilige omgeving voor de kinderen;
 2. Toename van de verantwoordelijkheid en bijdrage van de ouders;
 3. Bijbrengen van de normen en waarden van de kinderen;
 4. Het voorzien in basiskennis van de kinderen als voorbereiding op het reguliere onderwijs.

pre-school_nu_2 - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkrediet   pre-school_nu_1 - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkrediet

Kaart

Mullaitivu_district - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkrediet   Kilinochchi_district - Bouw 5 preschools in de Vanni regio met microkrediet

S2015 Hardenberg, Aanvraag pre-schools Vanni, nov 2011

Status report pre-school construction, Vincent 10-04

ACNS 2013 Final Report – draft 19-11 Vincent new (004)