Geen foto beschikbaar

Community Centre Varothayanagar


Begin datum:

Eind datum:

Locatie: Varothayanagar

Sponsoren:


Omschrijving

  • Startdatum – januari 2002
  • Einddatum – februari 2004
  • Locatie – Varothayanagar
  • Contact in Sri Lanka – Fr. Leo

 

Dit project betreft een Community Center. Dat is een combinatie van een preschool en een medische hulppost. Daarnaast zal het gebouw voor opleidingen gebruikt worden.

Het Center is gepland op een terrein waar Father Leo in de toekomst een nieuw kerkgebouw wil laten bouwen. Op dit moment staat er een noodkerkje. Alvorens enige bouwactiviteiten konden plaatsvinden, moest het terrein bouwrijp gemaakt worden (het ophogen ter voorkoming van wateroverlast). De nieuwe locatie vereiste opnieuw een volledige procedure bij de lokale autoriteiten, met als gevolg de benodigde vertraging. Daardoor kon niet meer voor aanvang van de regenperiode gestart worden. De terreinwerkzaamheden zijn gestart in april 2002, waarna met de bouw kon worden begonnen.

Varothayanagar is een goed voorbeeld van een dorp waar bijna niets is overgebleven na de burgeroorlog. In verband hiermee zal de opleidingsbehoefte in diverse groepen van de bevolking groot zijn. Er is jarenlang geen onderwijs geweest. In het overleg tijdens ons bezoek in Sri Lanka kwam het voorstel om het gebouw direct in twee verdiepingen te realiseren, waardoor het Center naast de functie van preschool en medische hulppost ook een aantal beroepsopleidingen kan huisvesten. ACNS Projecthulp heeft toegezegd om de financiering van deze tweede verdieping te realiseren.

De gemeenschap De Ronde Venen en een bijdrage van Wilde Ganzen hebben dit mogelijk gemaakt.

Eindrapportage