Kataragama


Begin datum:

Eind datum:

Locatie: Kataragama, Uva Province, Sri Lanka

Sponsoren:


Omschrijving

  • Startdatum – maart 2009
  • Einddatum – december 2009
  • Locatie – Kataragama
  • Contact in Sri Lanka – USCOD Badulla

 

De huidige preschool in Kataragama wordt door 100 kinderen bezocht en er staan veel kinderen op een wachtlijst om te worden toegelaten. Door gebrek aan ruimte kan hierin niet worden voorzien en heeft men nu al moeite om de kinderen comfortabel te huisvesten.

De afgelopen 15 jaren heeft Terre des Hommes Nederland het salaris van twee leerkrachten betaald, maar vanaf 2008 is de bijdrage gehalveerd om eind 2010 te worden beëindigd. De school heeft vier leerkrachten in dienst en de lokale gemeenschap draagt bij in de salariskosten en het voedselprogramma.

Het huidige gebouw is ongeveer 40 bij 20 feet en om bovengenoemde redenen wil men dit uitbreiden tot 50 bij 22 feet en twee toiletten voor de kinderen realiseren.

De UvA provincie is ligt in de zogenaamde droge zone en gedurende de droge periode is water schaars en moet men voor water lange afstanden afleggen. Vandaar dat USCOD voorstelt bij de preschool een regenwatertank te bouwen, zodat tijdens de natte periode voldoende regenwater kan worden verzameld om te voorzien in de behoefte tijdens de droogte.

Het gebouw is gefinancierd dank zij de sponsorbijdragen van Need4Care en OSG Westfriesland.

Voortgangsrapportage 30 juni 2009
Eindrapportage 7 december