Omschrijving

  • Startdatum – 1 november 2011
  • Einddatum – 1 januari 2013
  • Locatie – Mankulam in het Mullaitivu district en Vaddakachchi in het Kilinochchi district.
  • Contact in Sri Lanka – Caritas Sri Lanka – SEDEC (Social and Economic DEvelopment Centre) en HUDEC-Caritas Vanni (HUman DEvelopment Centre)

 

Bouw van twee preschools in de Vanni-regio in het noorden van Sri Lanka, te weten

  1. Een middelgrote preschool in Mankulam (Mullaitivu district) voor 48 kinderen
  2. Een grote preschool in Vaddakachchi (Kilinochchi district) voor 76 kinderen

In de Vanni-regio zullen een aantal preschools worden gebouwd die hieronder in miniatuur zijn weergegeven, van links naar rechts: standaard, middelgroot en groot. Klik op de afbeelding als u die op groter formaat wilt bekijken.

Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)3Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)2Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)1

Het doel van dit project is, naast de bouw van de schooltjes:

  1. Creëren van een veilige omgeving voor de kinderen
  2. Toename van de verantwoordelijkheid en bijdrage van de ouders
  3. Bijbrengen van de normen en waarden van de kinderen
  4. Het voorzien in basiskennis van de kinderen als voorbereiding op het reguliere onderwijs

Bedacht moet worden dat de kinderen zijn getroffen door de burgeroorlog die ruim 25 jaar heeft geduurd. Meerdere keren hebben ze voor het oorlogsgeweld moeten vluchten en met hun ouders in slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen gewoond. Veel kinderen hebben hun ouders of andere naaste familieleden verloren. Grote delen in het noorden van het land zijn verwoest. Door al deze factoren zijn de kinderen behoorlijk getraumatiseerd. Er is alle reden om bezorgd te zijn over hun toekomst.

Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)4   Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)7

De aanvraag komt bij een koers van LKR 150/€ neer op €31.500. Het project wordt gefinancierd uit de opbrengst van de fondsenwerving van KSH met een aanvulling van Wilde Ganzen.

Kaart

Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)6   Mankulam en Vaddakachchi (bouw 2 preschools)5

Voortgangsrapportage 22 maart 2012
Voortgangsrapportage 18 juli 2012
De opening van beide scholen op 31 juli 2012
Eindrapportage augustus 2012