Omschrijving

  • Startdatum – 1 mei 2013
  • Einddatum – 1 augustus 2013
  • Locatie – Mulliwaikal in het Mullaitivu district
  • Contact in Sri Lanka – Caritas Sri Lanka – SEDEC en HUDEC

 

Reparatie van de preschool in Mulliwaikal in de regio Mullaitivu voor 40 kinderen. Mulliwaikal is een van de zwaarst getroffen dorpen in de laatste fase van de inmiddels beëindigde burgeroorlog. Dagenlang zijn er beschietingen geweest op een medischepost/ziekenhuis.De kosten van reparatie zijn begroot op ongeveer € 5.000.

Het doel van dit project is:

  1. Creëren van een veilige omgeving voor de kinderen
  2. Toename van de verantwoordelijkheid en bijdrage van de ouders
  3. Bijbrengen van de normen en waarden van de kinderen
  4. Het voorzien in basiskennis van de kinderen als voorbereiding op het reguliere onderwijs (een Millennium Development Goal)

Onderstaand twee foto’s van de situatie bij de start van dit project.

preschool_oud_1 - Mulliwaikal (reparatie preschool)   preschool_oud_2 - Mulliwaikal (reparatie preschool)

Mulliwaikal ligt in het Mullaitivu district, even boven de hoofdplaats Mullaitivu.

Mulliwaikal (reparatie preschool)

Voortgangsrapportage 12 juni 2013
Voortgangsrapportage 8 juli 2013
Voortgangsrapportage 23 augustus 2013
Voortgangsrapportage 27 september 2013
Eindrapportage 23 oktober 2013
Opening Tamilmaran Preschool 29 november 2013