Omschrijving

  • Startdatum – 21 juni 2012
  • Einddatum – 30 december 2012
  • Locatie – Sampaltheevu (Trincomalee district)
  • Contact in Sri Lanka – EHED Caritas Trincomalee

 

Het doel van dit project is:

  1. Opvang van (aanvankelijk) 15 weeskinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar
  2. Het bieden van een veilige woonplek voor de kinderen
  3. Het bevorderen van hun opleiding/studie

Het gaat om kinderen die hun ouders in de burgeroorlog hebben verloren en die in armoedige omstandigheden verkeren.

drawing_plan - Sampaltheevu (St. Joseph Boys Home)

De aanvraag komt bij een koers van LKR 145/€ neer op €75.200. Dit project zal worden gefinancierd door de stichting Need4Care. ACNS Projecthulp zorgt voor de projectvoering.

In het noordoosten, de regio Trincomalee en Muthur zijn helaas veel weeskinderen die aan hun lot worden overgelaten. In eerste instantie worden altijd oplossingen gezocht om die kinderen bij familie of andere gezinsmogelijkheid op te vangen, maar dat lukt niet voor allemaal. EHED Caritas heeft zich de afgelopen jaren al over verschillende jongens ontfermd, die op straat aan hun lot waren overgelaten, in de meeste gevallen zwaar getraumatiseerd door de oorlog. De opvang gebeurt op nadrukkelijk verzoek van de lokale Kinderbescherming.

Voorzitter Gerard Berendsen is in 2010 en 2011 op bezoek geweest op de locatie waar de jongens nu “wonen”. Hij zegt: “Het is een oude en sterk verwaarloosde ruimte (een grote hoge hal, is in onze beleving meer een schuur dan een woning…), waar d.m.v. enkele scheidingschotten “kamers” zijn gecreëerd. Slaapvoorzieningen zijn ook erg basic: een matje op de vloer. Tijdens de moessonperiode (november – maart) loopt het gebouw regelmatig onder water, waardoor de jongens weer tijdelijk elders gehuisvest moeten worden, meestal verspreid bij particulieren.

EHED Caritas zorgt met een toegewijde staf dat ook deze jongens een toekomst met uitzicht kunnen opbouwen. Allereerst door ze een veilig onderdak te geven, waarin de huiselijke situatie zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Vanuit het tehuis wordt ook geborgd dat de jongens naar school kunnen en de voor hen meest geschikte opleiding kunnen volgen. Mijn eigen waarneming is dat er al een geweldige verandering in de loop van 1 jaar is gerealiseerd, in 2011 waren al meerdere jongens aanspreekbaar, wat in 2010 tijdens ons bezoek samen met de familie Koning van de stichting Need4Care nog vrijwel onmogelijk was.

Op basis van eigen waarneming op de huidige locatie waar de jongens onder erbarmelijke omstandigheden wonen, kan ik deze project aanvraag uit de grond van mijn hart aanbevelen. Ik weet op welke manier EHED Caritas in deze regio geweldig werk doet voor de meisjes in De Mello Home en het Glennie Home (beide projecten ook met ondersteuning van Wilde Ganzen tot stand gebracht!). We hebben de afgelopen 3 jaar gezien welke gedaantewisseling het Glennie Home heeft ondergaan, niet alleen vanwege het nieuwe, gerenoveerde en uitgebouwde tehuis, maar vooral door de manier waarop de zusters leiding geven aan een groep kinderen die in 2008 eigenlijk niet aanspreekbaar waren en weinig toekomstperspectief zagen, tot een enthousiaste groep kinderen boordevol met plannen en ideeën voor de toekomst, zoals we ze vorig jaar hebben gezien en gesproken! Om dat te kunnen doen is wel een gezonde huisvesting gewenst. We zijn ervan overtuigd dat deze omwenteling ook voor de jongens mogelijk is, en dat met dit project de groep nog aanmerkelijk uitgebreid kan worden. Ook al kan EHED Caritas niet alle jongens huisvesten, als ze in plaats van de huidige 10-12 jongens in ieder geval 15, maar misschien wel 20 – 25 jongens (zoals ook in Glennie Home) kunnen huisvesten, dat zou geweldig zijn.

Na het bezoek ter plaatse in 2010 heeft de familie Koning zich het lot van de jongens erg aangetrokken, en al vrij snel na dat bezoek het plan opgevat om zich in te zetten voor een betere huisvesting van de jongens, zodanig dat ook nog meerdere jongens een veilig onderkomen krijgen. Zij hebben een serie fondsenwervingsactiviteiten gepland om een groot deel van de benodigde kosten te kunnen financieren. Met een aanvullende bijdrage van Wilde Ganzen kan het project daadwerkelijk gerealiseerd worden”.

Gefaseerde aanpak (vanaf mei 2012)

Tijdens een bezoek van Fr. Dias aan Nederland in mei 2012 is in overleg met Need4Care besloten tot een gefaseerde aanpak. In fase 1 wordt de complete ruwbouw en een deel van de afwerking gerealiseerd. Direct starten betekent dat het gebouw vóór de moessonperiode onder dak is, waardoor de afwerking ook tijdens de moessonperiode kan doorgaan. Op deze manier kan het tehuis begin 2013 al in gebruik worden genomen. Toen ook Wilde Ganzen toestemde in de gefaseerde aanpak kwamen op 21 juni alle lichten daarvoor op groen te staan. Need4Care verwacht in de tweede helft van dit jaar met acties de resterende benodigde gelden, ook weer aan te vullen door de Wilde Ganzen, gerealiseerd te hebben.

Kaart

Sampaltheevu (St. Joseph Boys Home)   Sampaltheevu (St. Joseph Boys Home)1

Voortgangsrapportage 19 november 2012
Voortgangsrapportage 20 december 2012
Voortgangsrapportage 3 mei 2013
Voortgangsrapportage 21 mei 2013
Voortgangsrapportage 18 juni 2013
Voortgangsrapportage 9 september 2013
Foto’s van de opening op 25 januari 2014
Eindrapportage 10 maart 2014