facebook twitter

Waarom microkredieten?

De oorspronkelijke opzet van een microkrediet is het verstrekken van een lening aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden om hiermee een eigen bedrijfje te beginnen. Zij kunnen het benodigde geld door het ontbreken van een onderpand of een regelmatig inkomen niet bij een gewone bank lenen. Microkredieten moeten leiden tot zelfontplooiing en verbetering van persoonlijke (financiële) leefsituatie, met name voor vrouwen en de allerarmsten.

Voor ACNS Projecthulp en onze projectpartners in Sri Lanka is er echter nog een tweede reden om het vizier te richten op het microkrediet, namelijk om de exploitatiekosten van de door ons gerealiseerde preschools te financieren.

ACNS Projecthulp heeft een jaar geleden een eerste pilot gestart (St. Anthony´s pre-school in Koolavady – Batticaloa), welke op dit moment voldoende inkomsten genereert vanuit 21 kleine particuliere ondernemingen, waarmee de kleuterschool zelfstandig kan functioneren. Het microkredietsysteem wordt onder beheer van EHED uitgevoerd, inclusief de uitgifte van leningen, toezicht op terugbetalingen en de rapportages. Uiteindelijk zal de lokale gemeenschap dit volledig zelfvoorzienend kunnen overnemen.

Klik hier “Waarom microkredieten?” om te lezen hoe de exploitatiekosten (running costs) van pre-schools duurzaam gefinancierd kunnen worden.

In december hebben we voorgesteld om de donatie van de A. Bekemaschool uit Duivendrecht te bestemmen voor een duurzame financiering van de exploitatiekosten van de Pethalai pre-school. Dat is de tweede pre-school die met hulp vanuit ACNS Projecthulp de exploitatiekosten uit eigen gemeenschap gaat financieren, en daarmee een zelfstandige en duurzame toekomst tegemoet gaat.

Waarom microkredieten?

Onze laatste projecten waren uitsluitend bouwprojecten, namelijk van kleuterscholen (preschools). Alle partijen hebben er belang bij dat de nieuwgebouwde voorziening tot in lengte van jaren blijft functioneren. Als de salarissen van de leerkrachten echter niet meer betaald kunnen worden, of er is geen geld voor leermiddelen of (vervangend) meubilair, dan is er sprake van afbreukrisico. Een oplossing zou kunnen zijn dat de projectpartner deze kosten voor zijn rekening neemt, maar wat als die daartoe niet (meer) in staat is? Vandaar dat op voorstel van onze voornaamste projectpartner in Sri Lanka (EHED) gedacht wordt aan het verstrekken van microkredieten, die het nodige geld voor de exploitatiekosten genereren.

ACNS Projecthulp heeft zich ten doel gesteld dat de preschoolprojecten duurzame projecten moeten zijn, dus niet alleen in de vorm van een stenen gebouw. In samenwerking met de lokale projectpartners hebben we ons ten doel gesteld om de preschoolprojecten op termijn volledig zelfvoorzienend te maken, dus niet meer afhankelijk te zijn van donaties vanuit Nederland. Daartoe moet er een oplossing komen waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten duurzaam gefinancierd kunnen worden.

In Sri Lanka wordt het preschoolonderwijs niet meer betaald van overheidswege (zoals voorheen het geval was voor de armere regio’s), daarnaast zijn financieringsmogelijkheden vanuit tsunamifondsen volledig opgedroogd. Een mogelijke oplossing zou gevonden kunnen worden met een systeem voor microkredietverstrekking, waarbij een deel van de opbrengst uit de microkredieten wordt gebruikt voor de betaling van de exploitatiekosten.

okt 5, 2015 | Gepost door: in Buitenland